Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Keyfiyyət Siyasəti Bəyanatı

“Amina & S Services LLC” – ümumi tikinti və layihələrin idarə edilməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə iş yerində aşağıdakı prinsiplərə riayət etməklə fəaliyyət göstərmək.

Xidmətin dairəsi: “Amina & S Services LLC” – Azərbaycanda özəl və dövlət sektorundakı geniş layihələr çərçivəsində müstəsna keyfiyyətə əsaslanan mühəndislik, tikinti və satınalma xidmətləri təqdim edirik.

Bizim öhdəliyimiz: Şirkətimiz yüksək keyfiyyətli fəaliyyət standartlarına çatmaq üçün tətbiq olunan bütün qanunları, standartları, kodları, müştərinin ehtiyaclarını, gözləntilərini və müvafiq tələblərini yerinə yetirməyə sadiqdir. Proseslərimiz ISO 9001: 2015 Beynəlxalq Standartın tələblərinə cavab verən sənədləşdirilmiş Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminə çevrilmişdir.

Fəaliyyətimizdə aşağıda təsvir olunan prinsip və metodlara müraciət edirik:

 • Müştərilərin diqqəti: Biz müştərilərimizdən asılıyıq və onlara tələblərinə uyğun yüksək keyfiyyətli xidmətlər təqdim etməkdə qərarlıyıq. Məqsədimiz müştərilərimizin gözləntilərini tam olaraq yerinə yetirməkdir.
 • Davamlı inkişaf: Məsləhətçilərin və işçilərin iştirakı ilə, ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi, öhdəlik, hər bir işçinin birbaşa məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə əməliyyat proseslərinin davamlı təkmilləşməsinə çalışacağıq.
 • Məqsədlər və Hədəflər: Keyfiyyətlə əlaqəli məsələlər üçün hədəfləri müəyyənləşdirir və hər il bunlara çatmağı hədəf seçirik ki, bu da illik rəhbərlik tərəfindən yaxından nəzərdən keçirilir. İşçilərin təlimi hədəflərə çatmaq üçün strategiyanın ayrılmaz hissəsidir.
 • Resurslar: İntellektual, maliyyə, məlumat, aktivlər və digər zəruri mənbələr planlaşdırılan məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün şirkət rəhbərliyi tərəfindən təmin ediləcəkdir.
 • Maraqlı tərəflər: Biz və müştərilərimiz, təchizatçılarımız, tərəfdaşlarımız və digər maraqlı tərəflər bir-birimizdən asılıyıq. Daha etibarlı, effektiv və səmərəli iş üçün xidmətin keyfiyyətini yüksəldib qarşılıqlı faydalı münasibətləri inkişaf etdirməyə çalışacağıq.
 • Xarici və daxili məsələlər: Tənzimləmə dəyişiklikləri, artan rəqabət, yeni bazar tələbləri, maraqlı tərəflərin yeni gözləntiləri, işçi əhval-ruhiyyəsi və s. kimi təşkilatın strateji istiqamətinə təsir edə biləcək hər hansı bir məsələyə hər zaman baxılacaqdır.
 • Risklərin idarə edilməsi: Şirkətimiz şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqəli risklərin, potensial təhdidlərin və zəif cəhətlərin müəyyənləşdirilməsini və qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün risklərə əsaslanan idarəetməni təmin edəcəkdir; təhlükəsiz və fasiləsiz əməliyyatları yüksək keyfiyyət standartları ilə təmin etmək üçün tətbiq olunan bütün effektiv nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcəkdir.
 • Məsuliyyət: Əməkdaşlarımız müqavilə tələblərinə, müştərilərin və digər maraqlı tərəflərin gözləntilərinə uyğun gəlməməsinin qarşısını almaq üçün mümkün olan hər şeyi etməlidir. Bundan əlavə, işçilər xidmətimizin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərə biləcək hər hansı bir narahatlıq barədə rəhbərliyə məlumat verməlidirlər. İcraçı Direktor şirkətdə keyfiyyətə görə ümumi məsuliyyət daşıyır və siyasətin effektivliyinə nəzarət edir.

Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit (SƏTƏM)

 

“Amina & S Services LLC” – ümumi tikinti və layihələrin idarə edilməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik siyasəti üzrə iş yerində aşağıdakı prinsiplərə riayət etməklə fəaliyyət göstərir.

Xidmət əhatə edir: “Amina & S Services LLC” – Azərbaycanda özəl və dövlət sektorundakı geniş layihələr çərçivəsində müstəsna keyfiyyətə əsaslanan mühəndislik, tikinti və satınalma xidmətləri təqdim edirik.

Öhdəliyimiz: Şirkətimiz sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin yüksək səviyyədə qorunmasına nail olmaq üçün tətbiq olunan bütün qanunları, standartları, kodları, müştərinin ehtiyaclarını, gözləntilərini və müvafiq tələblərini yerinə yetirməyə sadiqdir. Proseslərimiz ISO 9001: 2015 Beynəlxalq Standartın tələblərinə cavab verən sənədləşdirilmiş Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminə çevrilmişdir.

Fəaliyyətimizdə aşağıda təsvir olunan prinsip və metodlara müraciət edirik:

 • Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin Mühafizəsi: Şirkət, birbaşa və ya dolayı yolla işləyənlərə və ictimaiyyət üzvlərinə bədbəxt hadisələrin baş verməsinin mümkün qədər qarşısını almağa çalışır. Rəhbərlik və nəzarətçi işçilər ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizlik, sağlamlıq və bütün işçilərin rifahı ilə əlaqədar məsuliyyətlərini dərindən hiss edirlər. Şirkətin hədəfi ətraf mühitə hər hansı bir çirklənmə və təsirin qarşısını almaqdır.
 • Risklərin idarə edilməsi: Şirkətimiz sağlamlığımıza, təhlükəsizliyimizə və ətraf mühitlə əlaqəli, təşkilatımızın fəaliyyətinə birbaşa və ya dolayı yolla təsir edə biləcək bütün risklərin qiymətləndirilməsini, mövcud təhlükələrin aşkarlandığını və effektiv nəzarət tədbirlərinin görülməsini təmin etmək üçün risklərə əsaslanan idarəetməni təmin edir. Bu idarəetmə risklərin dərindən analiz edilməsi, təhlükəli risklərin dərhal aradan qaldırılmasından ibarətdir.
 • Davamlı inkişaf: Məsləhətçilərin və işçilərin iştirakı ilə, ən yaxşı təcrübələrin tətbiqi, öhdəlik, hər bir işçinin birbaşa məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə əməliyyat proseslərinin davamlı təkmilləşməsinə çalışacağıq.
 • Məqsədlər və hədəflər: Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit ilə əlaqəli məsələlər üçün hədəfləri müəyyənləşdiririk və hər əməliyyat ili üçün bunlara nail olmaq üçün hədəflər təyin edirik, bunlar hər il rəhbərlik tərəfindən nəzərdən keçirilir. İşçilərin təlimi hədəflərə çatmaq üçün strategiyanın ayrılmaz hissəsi sayılır.
 • Resurslar: İntellektual, maliyyə, məlumat, aktivlər və digər zəruri mənbələr planlaşdırılan məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün şirkət rəhbərliyi tərəfindən təmin edilir.
 • Maraqlı tərəflər: Şirkət əməkdaşlarının və müştərilərimizin, təchizatçıların, tərəfdaşların və digər maraqlı tərəflərin təhlükəsizliyi bizim üçün çox vacibdir. İşçilərin və digər əlaqəli şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi tədbirləri görürük.
 • Xarici və daxili məsələlər: Əməliyyatdakı dəyişikliklər, iş şəraiti, müştəri tələbləri, maraqlı tərəflərin yeni gözləntiləri, işçi əhval-ruhiyyəsi və s. kimi insanların və ətraf mühitin təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək hər hansı bir məsələyə hər zaman baxılır.
 • Məsuliyyət: Hər bir işçinin SƏTƏM siyasətinin tələblərinə əməl etməsi və iş yerinin mümkün qədər etibarlı olmasını təmin etmək üçün rəhbərliklə əməkdaşlıq edir. İşçilər rəhbərliyə əməliyyatlarımızın təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək hər hansı bir narahatlıq barədə məlumat verməlidirlər. Bu siyasətə və ya digər təhlükəsizlik tələblərinə əməl etməyən hər bir işçi intizam məsuliyyətinə cəlb ediləcəkdir. İcraçı Direktor şirkət daxilində təhlükəsizlik üçün ümumi məsuliyyət daşıyır, bu siyasətin effektivliyini izləyir və nəzarətdə saxlayır.